MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Căn hộ 01 PN

Căn 1 PN - Signature

Căn hộ 02 PN

Căn hộ 03 PN

Căn hộ 01 PN

Căn 1 PN - Signature

Căn hộ 02 PN

Căn hộ 03 PN

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

Căn hộ 01 PN

Căn hộ 01 PN

 • DT xây dựng: 37.3 m2
 • DT thông thuỷ: 34.3 m2
 • 1Bếp - Kitchen
 • 2Bàn ăn - Dining table
 • 3Giường - Bed
 • 4Lôgia - Loggia
 • 5Phòng tắm - Bathroom
Căn hộ mẫu
Căn 1 PN - Signature

Căn 1 PN - Signature

 • DT xây dựng: 42.1m2 – 46.3m2
 • DT thông thuỷ: 38m2 – 41.7m2
 • 1Bếp - Kitchen
 • 2Bàn ăn - Dining table
 • 3Giường - Bed
 • 4Lôgia - Loggia
 • 5Phòng tắm - Bathroom
Căn hộ mẫu
Căn hộ 02 PN

Căn hộ 02 PN

 • DT xây dựng: 54.3m2 – 56.8m2
 • DT thông thuỷ: 49.4m2 – 53.4m2
 • 1Bếp - Kitchen
 • 2Bàn ăn - Dining table
 • 3Phòng khách / Living room
 • 4PN chính / Master Bedroom
 • 5Phòng ngủ / Bedroom
 • 6Lôgia - Loggia
 • 7Phòng tắm - Bathroom
Căn hộ mẫu
Căn hộ 03 PN

Căn hộ 03 PN

 • DT xây dựng: 73.2m2
 • DT thông thuỷ: 66.6m2 – 68.1m2
 • 1Bếp - Kitchen
 • 2Bàn ăn - Dining table
 • 3Phòng khách / Living room
 • 4Lôgia - Loggia
 • 5Phòng ngủ 1 / Bedroom 1
 • 6Phòng ngủ 2 / Bedroom 2
 • 7PN chính / Master Bedroom
 • 8Phòng tắm - Bathroom
Căn hộ mẫu